Prosjektledelse og en verdensmester

Vi får møte en verdensmester og vite hva som må til for å bli best. Prosjektledelse handler også om å levere, her vil du også få påfyll!

8. desember - Frokostmøte
Påmelding

Raphaël Poirée, Markedsleder i HRP er kjent som den argeste konkurrenten til skiskytterkonge Ole Einar Bjørndalen. Han skal fortelle om sin DRØM! Drømmen om å bli best i verden, å bli sett og høre!

Norge står midt i en stor omstilling drevet av bærekraft og digitalisering. Koronakrisen, oljeprisen, energibruk og ikke minst tilgang til energi har forsterket omstillingsbehovet i norsk industri og næringsliv. I tillegg kommer kravene i den nye sikkerhetsloven som påvirker stadig flere virksomheter og øker behovet for kompetanse på tvers av sektorer og fagfelt.
 
“Jeg som prosjektleder” dreier seg om disiplin til å initiere, planlegge, gjennomføre, kontrollere og avslutte et arbeid utført av et team av prosjektdeltakere for å oppnå bestemte mål og suksesskriterier.
 
Carl-Axel Hagen, Sikkerhetsdirektør i HRP, kommer fra Forsvaret, ledet Gardens respons etter terroren 22. juli, til Norges Bank og oljefondet som konserndirektør sikkerhet og beredskap.
 
Begge foredragsholdere vil veilede deg gjennom arrangement med å øke dine konkurranserevner, forståelse, kompetanse, som kan gi bedre arbeidsforhold til bedrifter og etater.

Jeg som prosjektleder

 • Usikkerhet og risiko
 • Interessenter
 • Prosjektoppstart
 • Mandat
 • Prosjektplanen
 • Hva som kreves av en god prosjektleder                      
 • Kompetanse
 • Problemstillinger
 • Suksesskriterier og suksessfaktorer
 • Definisjon av prosjekt
 • Prosjektets livsløp

12.30 Velkommen og Introduksjon fra Harstadregionens Næringsforening

 

12:35 introduksjon fra HRP

 

12:55 Foredraget fra Raphaël

 

13.40 Pause, Mat

 

14:00 Jeg, som prosjektleder

 

15:30 Vel hjem