Valgkamp, grunnrenteskatt og Skattefunn

Tema: Kickstart av valgkampen og effektene av grunnrenteskatten og skattefradrag på 19% på FOU

5. desember: Harstad Lab

Program 5. desember

Kl. 11:00    Vi kickstarter valgkampen 2023

Sittende ordfører og kandidat for Harstad AP Kari-Anne Opsahl møter Høyres ordførerkandidat Nina Dons-Hansen til en samtale om forventninger og forutsetninger for valget 2023.

Samtalen ledes av redaktør i Harstad Tidende Kjell Rune Henriksen

Kl. 11:35   Effekten av grunnrenteskatten for vår region

Bård Meek Hansen, Grovfjord Mek. Verksted

Kl. 12:15           Bedrifter kan få skattefradrag på 19% av utgiftene i et forsknings- og utviklingsprosjekt! Erfaringer med bruk av SkatteFUNN. ved Elisabeth Blix Bakkelund, Forskningsrådet og Bård Meek, Grovfjord Mek. Verksted

Målet med Harstad Lab er økt synlighet, engasjement og eierskap til prosessene rundt næringsutviklingen i Harstad.
Harstad Lab skal bidra til at det blir kortere vei til informasjon, hjelp og rådgivning for næringslivet.
Det blir også en arena for å løfte frem oppstartsbedrifter, gründere, bærekraftstiltak, kultur og events, og en mulighet for å knytte tettere kontakt mellom akademia og næringsliv.