Innovasjon Norge kontordag

Har du en god og unik forretningsidé eller et nyskapende prosjekt

som du ønsker å presentere for oss?

Da er du velkommen til å avtale et møte med oss når vi har kontordag

i Sør-Troms tirsdag 9. desember 2014 . Møtested: Rådhus 1B, Harstad.

Ønsker du et møte?

Ta kontakt med Ann Kristin Gjelsten på telefon 77 60 61 47/971 96 169

eller send en e-post til ann.kristin.gjelsten@innovasjonnorge.no.

Harstadpakken informerte næringslivet.

Harstadpakken setter i gang med omfattende byggeaktivitet i 2015. For at prosjektet skal lykkes er det viktig med et godt samarbeid med næringsaktørene i byen. Harstadpakken inviterte derfor næringslivet til et møte, for å orientere om prosjektet og diskutere forskjellige utfordringer. Tirsdag 18. november ble informasjonsmøtet avholdt på Thon hotellet i Harstad.

 Under finner du presentasjonen som prosjektleder Svein Arne Haugland hold for de fremmøtte. 

NM på ski i Harstad 26. – 29. mars 2015

I vinter skal Medkila Skilag og IF Kilkam arrangere NM del 2 på ski for seniorer, og finale Norges Cup for juniorer i mars 2015. Da kommer flere av verdens beste skiløpere til Harstad. 

Nord-Norge i verdensklasse

Dette sier konsensjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge under presentasjon av Konjunkturbarometer for Nord-Norge høst 2014. 

En svak krone og høyere vekst internasjonalt vil skape høy eksportvekst fremover. Dette gir fart i nordnorsk økonomi og skjermer landsdelen fra den nasjonale oppbremsingen. Dempet innenlandsk etterspørsel vil imidlertid trekke veksten i nordnorsk økonomi ned de neste par årene. Samlet vil landsdelen oppleve en lavere, men stabil vekst fremover.