ARENA - Konferanse i Narvik 25.09.14

Regjeringens kommunereform vil skape store endringer av dagens kommunegrenser.

NHO Nordland tar opp denne virkelighet på Arena - konferanse ved Rica Hotel i Narvik torsdag

25. september i samarbeid med KS Nordland. Harstad Næringsforening stiller på konferansen og er åpen for foreningens medlemmer. 
Se påmelding på linken vedlagt i dokumentet.  

Næringsforeningens aktiviteter for juni

Her følger informasjon om næringsforeningens aktiviteter for juni måned. 

Informasjon om Næringsforeningens anliggender for mai

Her følger litt kort informasjon om hva som skjer i foreningen nå. 

Innspill til nytt statsstøtteregelverk (RDA).

HRNF sin tilbakemelding til regjeringspartienes representanter fra Nord-Norge.

Aktivitetskalender 2014

25.09.2014 11:00:

ARENA - Konferanse ved Rica Hotel i Narvik 25.09.14

Arena - Konferanse med fokus på kommunereformen i regi av NHO Nordland i samarbeid med KS Nordland.