Sammen med Kirkens Nødhjelp skal TV-aksjonen i 2014 sikre varig tilgang til rent vann for over en million mennesker.

Bedriftene i Harstad har i de 3 forgående årene vært mer eller mindre fraværende på giverstatistikken, og det har jeg lyst til å få en endring på år. Derfor vil vi, sammen med blant annet Harstad Profileringspool og ITet bruke noen timer av morgendagen til å ringe våre næringslivsvenner for bidrag – og vi håper du er med!

Vann forandre alt!
 Nærhet til en foss eller elv har vært et historisk eksistensgrunnlag for store norske bedrifter. I Norge er rent vann nærmest å regne for en ubegrenset ressurs, mens situasjonen internasjonalt er en helt annen. Vannforvaltning er svært viktig i vareproduksjon over hele verden, og næringslivet har et ansvar for å håndtere dette på en god måte. 

Mange av dere får en telefon om et bidrag, men det er også en mulighet til å gi gaven direkte her: http://giverstafett.no/gi-gave - det tar nøyaktig 3 minutter.

Med vennlig hilsen

Harstadregionens Næringsforening

Leverandørindustriens Nordområdekonferanse arrangeres i Harstad 05.-06.11.14

Gjennom foredrag med blant andre olje- og energiminister Tord Lien, Statoils direktør for Drift Nord Hans Jakob Hegge og NHOs president Tore Ulstein vil planer og perspektiver på petroleumsvirksomheten i nord formidles fra ulike synsvinkler. I tillegg vil forretningsmulighetene og de teknologiske utfordringene belyses gjennom foredrag fra sentrale næringslivsledere.

RESULTATER FRA MEDLEMSUNDERSØKELSE

Hva mener næringslivet i Lofoten, Vesterålen, Harstad-regionen og Narvik-regionen om fremtidig kommunestruktur og fylkeskommunens fremtidige rolle/posisjon? 

De fire regionale næringsforeningene i Midtre Hålogaland legger med dette frem medlemsundersøkelsen som er gjennomført blant medlemsbedriftene i perioden juni-august 2014. Vi har kartlagt hva medlemmene/bedriftene mener om den fremtidige kommunestrukturen i Midtre Hålogaland. Vi har hatt også bedt bedriftene ta stilling til hvilke folkevalgte organ man bør ha i landsdelen i fremtiden. 

Kurs i konflikthåndtering

Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS og Vitalis Bedriftshelsetjeneste avholder kurs i konflikthåndtering. 

Kurset avholdes på Røkenes gård og gjestehus onsdag 22.10.14 kl. 0900 - 1530. 

Påmelding (bindende) skjer til vitalis-bht@vitalisklinikken.no

For mer informasjon trykk på vedlegget (PDF). 

Aktivitetskalender 2014

20.10.2014 08:00:

Kontordag Ibestad

22.10.2014 08:00:

Dialogmøte Samf. Dep Oslo

22.10.2014 09:00:

Kurs i konflikthåndtering

23.10.2014 08:00:

Tromskonferansen TFK

27.10.2014 08:00:

Styremøte Vegforum Nord Bodø