Designskole for småskala mat- og reiselivsbedrifter i Troms

Vil du bli mer synlig overfor dine kunder? Ønsker du å gi dine kunder en bedre produktopplevelse? Da er Designskolen noe for deg! Bruk skjemaet nedenfor for å søke.

Ofoten regionråd og Vegforum Nord presenterte fergefri E6 og døgnåpen ferge Drag-Kjøpsvik i Samferdselsdepartementet.

Tor Asgeir Johansen, nestleder i Ofoten regionråd og ordfører i Tysfjord sammen med leder Vegforum Nord, Stig Kjærvik var den 22.oktober invitert til møte Samferdsels-departementet. Her møtte de statssekretær John-Ragnar Aarset, og presenterte planer om en fergefri E6 og på kort sikt døgnåpen ferge Drag-Kjøpsvik Rv. 827.

 

Ny E10 - styrker Midtre Hålogaland som vekstregion

I åpent brev til Statens Vegvesen framkommer informasjon om prosjekt om effektivisering/avkortning av ny E10. NæringsArena Hålogaland tar til orde for prosjektet som vil bidra til å styrke Midtre - Hålogaland som vekstregion. 

Se brevet av NæringsArena Hålogaland ved å åpne vedlagt PDF.  

Sammen med Kirkens Nødhjelp skal TV-aksjonen i 2014 sikre varig tilgang til rent vann for over en million mennesker.

Bedriftene i Harstad har i de 3 forgående årene vært mer eller mindre fraværende på giverstatistikken, og det har jeg lyst til å få en endring på år. Derfor vil vi, sammen med blant annet Harstad Profileringspool og ITet bruke noen timer av morgendagen til å ringe våre næringslivsvenner for bidrag – og vi håper du er med!

Vann forandre alt!
 Nærhet til en foss eller elv har vært et historisk eksistensgrunnlag for store norske bedrifter. I Norge er rent vann nærmest å regne for en ubegrenset ressurs, mens situasjonen internasjonalt er en helt annen. Vannforvaltning er svært viktig i vareproduksjon over hele verden, og næringslivet har et ansvar for å håndtere dette på en god måte. 

Mange av dere får en telefon om et bidrag, men det er også en mulighet til å gi gaven direkte her: http://giverstafett.no/gi-gave - det tar nøyaktig 3 minutter.

Med vennlig hilsen

Harstadregionens Næringsforening