Næringsforeningens aktiviteter for juni

Her følger informasjon om næringsforeningens aktiviteter for juni måned. 

Informasjon om Næringsforeningens anliggender for mai

Her følger litt kort informasjon om hva som skjer i foreningen nå. 

Innspill til nytt statsstøtteregelverk (RDA).

HRNF sin tilbakemelding til regjeringspartienes representanter fra Nord-Norge.

SPE Workshop 2014

I løpet av konferansen ble det avdekket nyheter både i forhold til dagens studenter og fremtidig boreteknologi.

Aktivitetskalender 2014