Forside

Innovasjon Norge med møtedag i Sør-Troms 24. april

Har du en god og unik forretningsidé eller et nyskapende prosjekt som du ønsker å presentere for Innovasjon Norge?

Innspill til nytt statsstøtteregelverk (RDA).

HRNF sin tilbakemelding til regjeringspartienes representanter fra Nord-Norge.

SPE Workshop 2014

I løpet av konferansen ble det avdekket nyheter både i forhold til dagens studenter og fremtidig boreteknologi.

Norges Brannskole.

Statsråd Anders Anundsen i Justis- og beredskapsdepartementet svarer Næringsarena Nord.

Foto: Hans V. Øye

Aktivitetskalender 2014

29.04.2014 08:30:

Ressursgruppe handel & service

29.04.2014 11:00:

Styreforum

12.05.2014 09:00:

Erfaringsseminar Reis & Ryk

03.06.2014 08:30:

Ressursgruppe handel & service

11.06.2014 09:00:

Erfaringsseminar Reis & Ryk