Innovasjon Norges turistundersøkelse fra 2014

Turistundersøkelsen er basert på 5382 intervjuer foretatt ved kommersielle overnattingssteder over hele landet. Disse ble i etterkant vektet opp til det faktiske antallet overnattinger av Statistisk Sentralbyrå.

Både ferie- og forretningsreisende er inkludert i undersøkelsen, med hovedvekt på feriereisende.

Tror reiselivet ville hatt suksess med ny avgift

Christian Chramer, kommunikasjonsdirektør og tidligere fiskeriutsending til Singapore for Norges sjømatråd, tror reiselivet kunne ha hatt suksess med en ny markedsføringsavgift ala den sjømatnæringa har i dag.

Handelsanalyse - Harstad kommune

Hensikten med dette arbeidet har vært å etablere et beslutningsgrunnlag for planlegging av fremtidig arealbruk og lokalisering av nye handelsbedrifter i Harstad i forbindelse med rullering av kommuneplanen. 

Handelsanalysen tar utgangspunkt i gjeldende fylkesdelplan for kjøpesenter i Troms, og beskriver dagens situasjon og forventet utvikling for Harstad frem mot 2035. Metode og anbefalinger er tilpasset kommuneplannivået. 

Det er gjort en evaluering av arealer satt av til handel i gjeldende kommuneplan, herunder potensielle arealreserver i disse områdene, samt behovet for eventuelle nye handelsarealer. 

Videre er det gjort en vurdering av dagens handelsstruktur i kommunen, med hensyn til plasskrevende varehandel utenfor sentrum, og eventuelle behov for nærbutikker og detaljhandel i de enkelte bydeler og bydelssentra. Det er også gjort en vurdering av behovet for eventuelle nye handelsområder i kommunen. 

Rapporten avsluttes med noen anbefalinger for videre planlegging i Harstad kommune. Les mer om dette via linken:

ARCTIC RACE OF NORWAY 2015 : PÅ SØKEN ETTER NYE NORDNORSKE NATURPERLE

Nytt Harstad-besøk
Rittet starter i Harstad i Troms torsdag 13. august, i byen hvor Hushovd sikret sammenlagtseieren i ARNs første år foran 40 000 elleville fans. Første etappe er lang (210 km) og bringer feltet ut av byen til nabokommunene før etappen avsluttes med to intensive runder i Harstad sentrum. Dagen etter går turen fra Evenskjer (30 km nord for Harstad) til Indre Troms, med avslutning på Setermoen etter at syklistene har syklet gjennom en militærleir 3 kilometer fra mållinja. Etappe 2 vil kunne passe ryttere som Marcel Kittel og Alexander Kristoff, som begge deltok under Arctic Race of Norway i fjor.

Aktivitetskalender 2015

09.02.2015 10:30:

Invitasjon til møte med Troms Fylkeskommunes avdeling for opplæring i skole og bedrift.

Fylkesutdanningssjefen i Troms skriver nå en Fylkestingsmelding om kvalitet i fag- og yrkesopplæringen i Troms.

12.02.2015 13:00:

Styremøte

13.02.2015 08:00:

Møte Salten Regionråd

19.02.2015 00:00:

Medlemsmøte

03.03.2015 08:00:

NHO Troms Årsmøte